فهرست مطالب

دنیای شنا - ورزشهای آبی - پیاپی 77 (بهمن 1398)
 • پیاپی 77 (بهمن 1398)
 • بهای روی جلد: 300,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/10/25
 • تعداد عناوین: 29
|
 • سرمقاله
 • موفقیت با ذهن خلاق در ورزش های آبی (قسمت پانزدهم)
  صفحه 3
 • مرکز توسعه ورزشهای آبی ایران
  صفحه 5
 • کلوپهای ورزشهای آبی (مرکز توسعه ورزشهای آبی) / اعضاء کلوپ استخرداران - پیشکسوتان آبی - کلوپ ماساژ ایران کلوپ نویسندگان آبی - کلوپ شنای - غواصی -ماهیگیری - شنای موزون - آکوآفیتنس- معلولین آبی- ناشنوایان و نابینایان آبی - آبه ای آزاد - کلوپ هیدروتراپی- کلوپ قایق های موتوری - کلوپ نویسندگان آبی -کلوپ اسکی روی آب - واترپولو - نجات غریق - روانشناسی آبی - قایقرانی - دراگون بت - هیدروتراپی - نویسندگان آبی -امدادو نجات - جت اسکی ایران
  صفحه 7
 • کیفیت هوای داخل استخرهای شنا
  صفحه 11
 • کلوپ استخرداران ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 13
 • موج سواری Surfing / موج سواری ، هنر جنگیدن با دریاه ای خروشان
  صفحه 16
 • کلوپ موج سواری ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 21
 • واترپولو / مه ارت های کنترل توپ - تاریخچه واترپولو - قابلیت بازیکنان - انعطاف پذیری و هوشیاری - استخر و توپ و دروازه های واترپولو - مه ارت های اولیه - قوانین ورزش واترپولو - اثرات مفید بدنی - آسیب های ورزش واترپولو - پیشگیری از آسیب ها
  صفحه 25
 • شنای موزون / تاریخچه شنای موزون - قوانین شنای موزون
  صفحه 30
 • کلوپ واترپولوی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 33
 • کلوپ شنای موزون ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 37
 • آبیا کارت Abia Card (خدمات قابل دریافت AbiaCard 38) / کلوپ آی تی آبی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 38
 • جت اسکی - Riptide GP Renegade / معرفی و دانلود بازی - مقد مه ای د رباره بازی - نقاط قوت این بازی
  صفحه 39
 • بهداشت در استخرهای شنا / صافی و شفافیت آب استخر، درجه حرارت، مقدار کلر آزاد و باقی مانده، میزان موجودات ذره بینی، اقدامات بهداشتی جهت جلوگیری از آلودگی آب استخره ا، رعایت نکات بهداشتی توسط شناگران، پیشگیری از بروز حوادث در استخره ا
  صفحه 41
 • کلوپ جت اسکی ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ خبرنگاران آبی ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ پارک های آبی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 45
 • کمیته سونا و دکوراسیون داخلی کلوپ استخرداران ایران
  صفحه 46
 • کلوپ غواصی ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ قایق های بادبانی ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ ماساژ ایران(آموزش تخصصی)
  صفحه 47
 • کلوپ شنا ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ یوگا در آب ایران Aqua Yuga / کلوپ نجات غریق ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 48
 • کلوپ رفتینگ ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ پایش سلامت ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ یاتینگ ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 49
 • کلوپ روئینگ ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ والیبال ساحلی ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ خنده و کاریکاتور آبی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 50
 • کلوپ فلای و هاوربورد ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ تصویرسازان آبی ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ گردشگری دریایی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 51
 • کلوپ هیدروتراپی ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ ماهی گیری ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 52
 • کلوپ رویینگ ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ شیرجه ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ استخرداران ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 53
 • معرفی کتاب (کتاب های ورزشهای آبی) / کلوپ نابینایان و ناشنوایان آبی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 54
 • کلوپ روانشناسی ورزشهای آبی ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ رستوران و غذاهای دریایی ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ اسکی روی آب ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 55
 • کلوپ جانبازان و معلولین آبی ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 56
 • کلوپ آکوآاسپینینگ ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 62
 • کلوپ کایت سورفینگ ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ شنای موزون ایران (آموزش تخصصی) / کلوپ دراگون بت ایران (آموزش تخصصی)
  صفحه 63
 • بخش انگلیسی
  صفحه 67