فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات آشپزی و خانه داری

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آشپزباشی شهریور 1398 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
ساناز سانیا 2008-0557 آذر 1397 ساناز مینایی
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
  مدیر مسئول: محمداسماعیل سعادت رهبری
  سردبیر: افسانه ظروفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (شهریور 1398)
 • pISSN: 2008-0557
  ماهنامه تخصصی آشپزی و شیرینی پزی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ساناز مینایی
  سردبیر: ساناز شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 128 (آذر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال