فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی، آموزشی

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اطلاعات علمی 1023-9502 فروردین 1390 شرکت ایران چاپ
بیمه سلامت شهریور 1393 سازمان بیمه سلامت ایران
پیام سلامتی اردیبهشت 1397 مهندس مهدی بهارستان
پیوست 2423-6667 مهر 1398 موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
دانشمند 1011-3495 مهر 1398 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
رویش زمستان 1388 جهاد دانشگاهی
سرآمد آذر 1397 بنیاد ملی نخبگان
سلامانه خرداد و تیر 1397 موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهن
طوبی آذر 1382 حمیدرضا فهیمی تبار
فناوری و نوآوری فروردین و اردیبهشت 1393 دکتر پرویز کرمی
نوآور 1735-2673 مرداد و شهریور 1398 شیوا شبیری
|
 • pISSN: 2423-6667
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
  مدیر مسئول: محمدباقر اثنی عشری
  سردبیر: آرش برهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (مهر 1398)
 • فصلنامه علمی-آموزشی, ترویجی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر علی احمدی
  سردبیر: دکتر علیرضا مهاجری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (زمستان 1388)
 • دوماهنامه آموزشی, پژوهشی, خبری, تحلیلی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهن
  مدیر مسئول: مهندس سیدوحیدرضا بهشتی
  سردبیر: پیمان صفر دوست
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (خرداد و تیر 1397)
 • ماهنامه اجتماعی, علمی, فرهنگی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حمیدرضا فهیمی تبار
  سردبیر: حسین عدالت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 94 (آذر 1382)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال