فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی، آموزشی

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه اطلاعات علمی 1023-9502 فروردین 1390 شرکت ایران چاپ
فصلنامه بیمه سلامت شهریور 1393 سازمان بیمه سلامت ایران
ماهنامه پیوست 2423-6667 مهر 1399 موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
ماهنامه دانشمند 1011-3495 مرداد 1399 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
ماهنامه سرآمد آذر 1397 بنیاد ملی نخبگان
دو ماهنامه سلامانه اسفند 1398 و فروردین 1399 موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهن
ماهنامه فناوری و نوآوری فروردین و اردیبهشت 1393 دکتر پرویز کرمی
ماهنامه نوآور 1735-2673 شهریور 1399 شیوا شبیری
|
 • pISSN: 2423-6667
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
  مدیر مسئول: محمدباقر اثنی عشری
  سردبیر: آرش برهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (مهر 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال