فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات اقوام، اقلیت های مذهبی

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پیمان 1735-0441 بهار 1398 مهندس وارطان وارتانیان
گیله وا 1023-8735 مهر و آبان 1398 محمد تقی پوراحمد جکتاجی
|
  • pISSN: 1735-0441
    فصلنامه فرهنگی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس وارطان وارتانیان
    سردبیر: آرمینه آراکلیان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال