فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات حقوق و علوم سیاسی

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
DISCOURSE Winter 2017 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
اطلاعات سیاسی - اقتصادی بهار و تابستان 1397 موسسه اطلاعات
اندیشمندان حقوق پاییز 1396 دکتر جواد علیزاده
ایراس تیر 1396 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا
بازاریابی سیاسی پاییز و زمستان 1397 دکتر نادر جعفری هفتخوانی
پژوهش نامه حقوق بشری پاییز 1398 موسسه صیانت از حقوق زنان
پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل 2423-351x پاییز 1396 دکتر حسین قربانیان
تاملات رشد پاییز و زمستان 1397 دکتر سیدمجتبی امامی
حقوق اساسی 174x-1735 بهار و تابستان 1397 دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
حقوق بانکی 2322-2034 نیمسال دوم 1394- نیمسال اول 1395 گروه پژوهشی حقوق بانکی
حقوق زنان 3674-1561 آبان و آذر 1394 اشرف گرامی زادگان
حقوق ملل پاییز 1396 جواد وندنوروز
دادرسی مرداد و شهریور 1398 سازمان قضایی نیروهای مسلح
رویه قضایی حقوق خصوصی 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
عدالت آرا 1735-4471 1394 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
فرهنگ اسلامی خرداد و تیر 1398 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
فقه و حقوق ارتباطات پاییز و زمستان 1391 پژوهشکده علمی کاربردی باقرالعلوم (ع)
نامه هویت آذر 1398 موسسه مطالعات ملی
کانون 2008-2851 مهر و آبان 1392 کانون سردفتران و دفتریاران
کلام وکیل تابستان 1397 کانون وکلای دادگستری استان یزد
|
 • فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
  مدیر مسئول: سیدحسین موسوی
  سردبیر: دکتر کیهان برزگر
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Winter 2017)
 • گاهنامه ویژه مطالعات روسیه و آسیای مرکزی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: دکتر ماندانا تیشه یار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تیر 1396)
 • pISSN: 1735-4471
  دوفصلنامه حقوقی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
  مدیر مسئول: دکتر محمد یارارشدی
  سردبیر: دکتر علی یارارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23-24 (1394)
 • pISSN: 2008-2851
  ماهنامه خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: کانون سردفتران و دفتریاران
  مدیر مسئول: محمدرضا دشتی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 145-146 (مهر و آبان 1392)
 • فصلنامه حقوق
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری استان یزد
  مدیر مسئول: محمدحسین جعفری
  سردبیر: ابوالفضل عباسی شوازی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (تابستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال