فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات حقوق و علوم سیاسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
DISCOURSE Winter 2017 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی پاییز و زمستان 1398 موسسه اطلاعات
فصلنامه اندیشمندان حقوق پاییز 1396 دکتر جواد علیزاده
هفته نامه اندیشه و راهبرد دی 1395 ماندانا شاه اویسی
دوماهنامه ایراس تیر 1396 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
مجله بازاریابی سیاسی بهار و تابستان 1398 دکتر نادر جعفری هفتخوانی
ماهنامه برهان اندیشه آبان 1398 سید امیرعلی ناقدی
ماهنامه پیام انقلاب تیر 1399 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مجله تاملات رشد تابستان 1399 دکتر سید مجتبی امامی
مجله حقوق بانکی 2322-2034 نیمسال دوم 1394- نیمسال اول 1395 گروه پژوهشی حقوق بانکی
مجله حقوق زنان 3674-1561 آبان و آذر 1394 اشرف گرامی زادگان
فصلنامه حقوق و مصلحت بهار 1390 کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماهنامه دادرسی خرداد و تیر 1399 سازمان قضایی نیروهای مسلح
ماهنامه دادگستر خرداد و تیر 1391 دکتر حبیب الله رحیمی
نشریه رویه قضایی حقوق خصوصی 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مجله حقوقی عدالت آرا 1735-4471 1394 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
ماهنامه فرهنگ اسلامی مرداد و شهریور 1398 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
ماهنامه مشق فردا خرداد و تیر 1399 مهدی دریس پور
فصلنامه مطالعات آفریقا پاییز و زمستان 1389 وزارت امور خارجه
نشریه نامه هویت مهر 1399 موسسه مطالعات ملی
|
 • فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین موسوی
  سردبیر: دکتر کیهان برزگر
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Winter 2017)
 • گاهنامه ویژه مطالعات روسیه و آسیای مرکزی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: دکتر ماندانا تیشه یار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تیر 1396)
 • pISSN: 1735-4471
  دوفصلنامه حقوقی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
  مدیر مسئول: دکتر محمدیار ارشدی
  سردبیر: دکتر علی یار ارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23-24 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال