فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات مدیریت

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پیام مدیران فنی و اجرایی پاییز و زمستان 1396 انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی
تدبیر 7199-1022 مرداد و شهریور 1398 سازمان مدیریت صنعتی
تعالی خرداد و تیر 1396 عبدالمحمد رازانی
توسعه مدیریت بهار 1396 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
جهان نوین تابستان 1398 داوود قادرزاده
دانش ارزیابی تابستان 1397 سازمان بازرسی کل کشور
گزیده مدیریت مهر 1398 دکتر فریبا لطیفی
مدیریت 1023-7445 بهمن و اسفند 1397 انجمن مدیریت ایران
مدیریت اجرایی تابستان 1392 شهرام شیرکوند
مدیریت بازار کار ایران تیر 1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت پیشرفت زمستان 1395 موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
مدیریت کیفیت فراگیر 2322-2743 آبان 1398 علیرضا خجسته پور
مهندسی مدیریت آبان و آذر 1398 دکتر جمشید پایندانی
کار و جامعه آذر 1397 موسسه کار و تامین اجتماعی
|
 • pISSN: 7199-1022
  ماهنامه علمی و آموزشی در حوزه مدیریت
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
  مدیر مسئول: ابوالفضل کیانی بختیاری
  سردبیر: سیدعلیرضا شجاعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 315 (مرداد و شهریور 1398)
 • ماهنامه آموزشی, پژوهشی, خبری, اطلاع رسانی, تحلیلی
  صاحب امتیاز: عبدالمحمد رازانی
  مدیر مسئول: امیر روشن بخش قنبری
  سردبیر: حبیب میدانچی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 46 (خرداد و تیر 1396)
 • ماهنامه علمی, آموزشی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر سیدحامد عسگری
  سردبیر: محسن جعفری ندوشن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (بهار 1396)
 • pISSN: 1023-7445
  دوماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیریت ایران
  مدیر مسئول: مهندس پرویز بیات
  سردبیر: حمید مستخدمین حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 201 (بهمن و اسفند 1397)
 • دوماهنامه خبری, تحلیلی, آموزشی و پژوهشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر جمشید پایندانی
  سردبیر: دکتر محمد طالقانی، دکتر علیرضا مزین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (آبان و آذر 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: موسسه کار و تامین اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سپهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 223 (آذر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال