فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات مدیریت

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پیام مدیران فنی و اجرایی پاییز و زمستان 1398 انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی
نشریه تدبیر 7199-1022 بهار 1399 سازمان مدیریت صنعتی
ماهنامه تعالی خرداد و تیر 1396 عبدالمحمد رازانی
ماهنامه توسعه مدیریت بهار 1396 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
نشریه جهان نوین تابستان 1399 داوود قادرزاده
فصلنامه دانش ارزیابی زمستان 1397 سازمان بازرسی کل کشور
ماهنامه گزیده مدیریت اردیبهشت 1399 دکتر فریبا لطیفی
فصلنامه مدیر ساز زمستان 1384 سازمان مدیریت صنعتی
دو ماهنامه مدیریت 1023-7445 بهمن و اسفند 1397 انجمن مدیریت ایران
فصلنامه مدیریت اجرایی تابستان 1392 شهرام شیرکوند
نشریه مدیریت بازار کار ایران مرداد 1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
فصلنامه مدیریت پیشرفت زمستان 1395 موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد) پاییز و زمستان 1398 سید صمصام الدین قوامی
مجله مدیریت کیفیت فراگیر 2322-2743 اسفند 1398 علیرضا خجسته پور
ماهنامه مصداق شهریور 1393 جعفر اسدی
دو ماهنامه مهندسی مدیریت شهریور و مهر 1399 دکتر جمشید پایندانی
ماهنامه کار و جامعه اسفند 1398 موسسه کار و تامین اجتماعی
|
 • pISSN: 7199-1022
  ماهنامه علمی و آموزشی در حوزه مدیریت
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
  مدیر مسئول: ابوالفضل کیانی بختیاری
  سردبیر: دکتر مرتضی عمادزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 319 (بهار 1399)
 • ماهنامه علمی, آموزشی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر سید حامد عسگری
  سردبیر: محسن جعفری ندوشن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (بهار 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال