فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پیراپزشکی

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آزمایشگاه و تشخیص 2252-066x تابستان 1398 انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
اخبار آزمایشگاهی اسفند 1396 و فروردین 1397 دکتر محمدرضا عابدی
پیام آزمایشگاه 1735-4439 اردیبهشت و خرداد 1397 دکتر محمدابراهیم ابراهیم زاده
تشخیص آزمایشگاهی شهریور 1398 دکتر عباس افراه
طبیب مردم 4211-1684 آبان و آذر 1385 دکتر فرهاد تیمورزاده
علوم پیراپزشکی تابستان 1383 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوین پزشکی 4793-0028 فروردین 1398 موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
|
 • pISSN: 4211-1684
  ماهنامه پزشکی, پیراپزشکی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فرهاد تیمورزاده
  سردبیر: دکتر سیدمحمدرضا سیداحمدیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (آبان و آذر 1385)
 • pISSN: 4793-0028
  دوهفته نامه پزشکی, پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
  مدیر مسئول: امیرعباس فتاح زاده
  سردبیر: دکتر رضا کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 689-690 (فروردین 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال