فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی، رواندرمانی و بهداشت روانی

۱۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه ارتباط موفق خرداد 1386 موسسه مطبوعات اشراق جامعه
ماهنامه ایما شهریور 1388 شیوا دیبادین
فصلنامه بهداشت روان 8167-1735 بهار 1398 دکتر حسین عسگری
ماهنامه بهداشت روان و جامعه 2800-1735 تابستان 1399 دکتر رضا رستمی
نشریه تازه های رواندرمانی 1028-4117 1397 دکتر محمدمهدی خدیوی زند
فصلنامه تحقیقات روان سنجی کودک و نوجوان بهار 1395 دکتر شهرام مامی
فصلنامه سلامت و روان شناسی 2322-3731 پاییز 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعیTRIZ 1464-1735 پاییز و زمستان 1384 سید مهدی گلستان هاشمی
دو هفته نامه موفقیت 6540-1607 شهریور 1399 موسسه فرهنگی همه راز موفقیت
مجله کودک اردیبهشت 1397 دکتر رضا پورحسین
|
  • ماهنامه اطلاع رسانی- آموزشی - پژوهشی و تحلیلی
    صاحب امتیاز: موسسه مطبوعات اشراق جامعه
    مدیر مسئول: بهروز اسلامی
    سردبیر: شهرام اسلامی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (خرداد 1386)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال