فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه دارو

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله تحقیق و توسعه باریج بهار 1399 مهندس لاله حجازی
ماهنامه دارو و درمان اردیبهشت و خرداد 1392 شرکت سهامی داروپخش (سهامی عام)
ماهنامه رازی 1735-031X شهریور 1399 دکتر سید محمد صدر
مجله رازینوس آبان و آذر 1398 موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهن
دوماهنامه زیست فن 2285-5725 تا اردیبهشت 1390 دکتر هومن کاغذیان
فصلنامه عطارنامه زمستان 1390 محمدهادی عطارنژاد
ماهنامه ندای محیا 2383-286x بهمن 1395 دکتر فریدون علی پور نظری
ماهنامه نوین دارو مهر 1399 آمنه صفری گیری
فصلنامه کیمیا فام پاییز 1391 دکتر ابراهیم مستجابی
|
  • ماهنامه
    صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهن
    مدیر مسئول: دکتر آزاده فخری علیایی
    سردبیر: دکتر مهرناز نوروزی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 70 (آبان و آذر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال