فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه معماری و دکوراسیون داخلی

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اندیشه ایرانشهر زمستان 1396 دفتر پژوهش های فرهنگی
بوم 2345-4857 بهار و تابستان 1396 امیر حمزه ثقفی
تفکر معماری 5656-1735 دی 1398 موسسه مطالعات پارسیان
خانه و دفترکار 1391 فخری ناصری
راه و ساختمان 1728-6166 بهمن 1397 موسسه عمران توسعه افق فرتاک
شارستان تابستان و پاییز 1395 مینو اسماعیل زاده
شهر و منظر بهار و تابستان 1398 ژاله رضوانی
صنعت چوب ایران 1398 مهندس عباس صدقی
طراح 2008-9538 Winter 2018 سروش بخت مینو
فن و هنر 1735-1340 بهار 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان
معمار 1684-7490 آذر و دی 1397 موسسه معمار نشر
معماری داخلی 1682-6787 1392 عباس اعتمادزاده
معماری محوطه 1391 عباس اعتمادزاده
معماری و ساختمان 228-6381 پاییز 1398 احمد زهادی
معماری و فرهنگ 1682-7953 بهار 1397 دفتر پژوهش های فرهنگی
هنر معماری 2008-7497 پاییز 1398 موسسه فرهنگی - هنری هنر معماری قرن
هنرنما معمار تابستان 1396 اشکان نصیری واثق
کاسپین امروز تابستان 1398 مهندس حمیدرضا شوشتریان
|
 • pISSN: 5656-1735
  دوماهنامه هنر و دانش معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (دی 1398)
 • pISSN: 1728-6166
  ماهنامه مدیریت پروژه, عمران, معماری و شهرسازی
  صاحب امتیاز: موسسه عمران توسعه افق فرتاک
  مدیر مسئول: پوریا مهدوی
  سردبیر: محمدرضا رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 145 (بهمن 1397)
 • فصلنامه فنی, مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عباس صدقی
  سردبیر: مهندس محمد عباسیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (1398)
 • pISSN: 2008-9538
  فصلنامه تخصصی معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: سروش بخت مینو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (Winter 2018)
 • pISSN: 1735-1340
  فصلنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان
  مدیر مسئول و سردبیر: ایرج پورنصیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 95 (بهار 1397)
 • pISSN: 1682-6787
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: عباس اعتمادزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (1392)
 • pISSN: 1682-7953
  فصلنامه معماری و شهرسازی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول: حسین شهرابی
  سردبیر: دکتر فرهاد احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1397)
 • pISSN: 2008-7497
  فصلنامه معماری و معماری داخلی و طراحی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی - هنری هنر معماری قرن
  مدیر مسئول: دکتر کامران توسلی
  سردبیر: شهریار خانی زاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال