فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنرهای تجسمی

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تندیس اسفند 1397 محمدحسن حامدی
حرفه: هنرمند تابستان 1398 موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
گلستانه مرداد 1393 مسعود شهامی پور
هنرهای تجسمی 5836-1029 اردیبهشت 1389 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
|
  • فصلنامه هنرهای تصویری (عکاسی, نقاشی, هنرجدید و نویسنده)
    صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
    مدیر مسئول: ایمان افسریان
    سردبیر: زیرنظر شورای نویسندگان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال