فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنرهای تجسمی

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تندیس آبان 1398 محمدحسن حامدی
حرفه: هنرمند پاییز 1398 موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
گلستانه مرداد 1393 مسعود شهامی پور
هنرهای تجسمی 5836-1029 اردیبهشت 1389 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
|
 • دوهفته نامه هنرهای تجسمی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدحسن حامدی
  سردبیر: مهرنوش علی مددی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 392-393 (آبان 1398)
 • فصلنامه هنرهای تصویری (عکاسی, نقاشی, هنرجدید و نویسنده)
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
  مدیر مسئول: ایمان افسریان
  سردبیر: زیرنظر شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال