فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کنترل و اتوماسیون

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سنجش و کیفیت پائیز 1381 مریم حاجیانی
صنعت هوشمند شهریور و مهر 1398 انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال