فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ریخته گری

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
چدن و فولاد آبان و آذر 1398 مهندس جعفر نیکنام مطلق
ریخته گری (ویژه نامه) 3897-1028 بهمن 1390 جامعه ریخته گران ایران
قالب سازان اسفند 1397 جامعه قالبسازان ایران
|
  • دوماهنامه تخصصی ساخت و تولید
    صاحب امتیاز: جامعه قالبسازان ایران
    مدیر مسئول: فرامرز گودرزی
    سردبیر: مهدی ساروقی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 99 (اسفند 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال