فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع فلزی

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iran Surface Coatings Magazine 1735-1553 زمستان 1397 واروژ آقاجانیان
آلومینیوم هفته اول مرداد 1397 دکتر سیدمحمدتقی صالحی
احیا 1396 شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
اخبار فلزات مرداد 1398 اتابک خلیلی
پردازش تیر و مرداد 1398 فاطمه کاظمی
پیام فولاد 1735-3157 بهار 1398 انجمن آهن و فولاد ایران
پیک آهن آذر و دی 1386 اتحادیه صنف فروشندگان آهن آلات تهران
تولید مصرف 735-2606 اردیبهشت 1390 سارا پارسایی
جوشکاری تابستان 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
چیلان مرداد 1398 انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
صنایع مفتولی ایران 1735-3565 پاییز 1389 مهندس داوود فرزام
صنعت آبکاری تابستان 1398 شرکت تعاونی صنایع آبکاری ایران
صنعت جوش اردیبهشت و خرداد 1392 مهندس علی صائبی
صنعت در و پنجره 1726-9431 آبان 1393 مینا سازان یزدا
صنعت نسوز زمستان 1397 مهندس مسعود کشاورز
فولاد خرداد و تیر 1398 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
نیم رخ شهریور و مهر 1388
|
 • فصلنامه علمی , فرهنگی ,اجتماعی
  صاحب امتیاز: شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمصطفی صفوی
  سردبیر: کوروش نیک آیین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (1396)
 • pISSN: 1735-3157
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن آهن و فولاد ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حسین ادریس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (بهار 1398)
 • ماهنامه خبری
  صاحب امتیاز: اتحادیه صنف فروشندگان آهن آلات تهران
  مدیر مسئول: محمدحسین دیده ور
  سردبیر: محمدصادق چیت ساز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75-76 (آذر و دی 1386)
 • pISSN: 735-2606
  ماهنامه ویژه صنعت و معدن ایران
  صاحب امتیاز: سارا پارسایی
  مدیر مسئول: دکتر احمد اتابکی مهر
  سردبیر: تورج ابوذرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (اردیبهشت 1390)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
  مدیر مسئول: مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 92 (تابستان 1398)
 • ماهنامه خبری و تحلیلی
  صاحب امتیاز: انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
  مدیر مسئول: سیدرسول خلیفه سلطانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (مرداد 1398)
 • فصلنامه فنی و مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت تعاونی صنایع آبکاری ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: عبدالحمید سیفی نهاوندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1726-9431
  ماهنامه در و پنجره
  صاحب امتیاز: مینا سازان یزدا
  مدیر مسئول: دکتر محمد رضایی
  سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (آبان 1393)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و سردبیر: مهندس مسعود کشاورز
  مدیر مسئول: مهندس شیما عظیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (زمستان 1397)
 • دوماهنامه نشریه سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی
  مدیر مسئول: مهندس امیرحسین کاوه
  سردبیر: محمدعلی دیانتی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (شهریور و مهر 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال