فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه برق و الکترونیک

۱۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
برق 1477-1561 بهار 1382 وزارت نیرو
برق و قدرت 1735-5648 تیر 1394 مهندس محمدحسین دهقان
پیک برق شنبه 23 تیرماه 1380 روابط عمومی سازمان توانیر
صنعت باتری ایران پاییز 1386 شرکت سهامی باتری سازی نیرو
صنعت برق پاییز 1394 دفتر روابط عمومی سازمان توانیر
صنعت صدا و تصویر 1735-8388 فروردین و اردیبهشت 1398 مهندس فرهاد جوادی اقدم
مدیریت انرژی دی 1393 موسسه دانش و نوآوری کیا
موج سوم پاییز و زمستان 1395 جواد بزرگی
نیرو فروز آذر 1397 رامین خرمی اجیرلو
کهربا 2322-3723 بهار 1398 انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
|
 • فصلنامه باتری
  صاحب امتیاز: شرکت سهامی باتری سازی نیرو
  مدیر مسئول: مهندس سیدمصطفی طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر حسن جوانشیر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (پاییز 1386)
 • فصلنامه علمی - تخصصی صنعت برق
  صاحب امتیاز: دفتر روابط عمومی سازمان توانیر
  مدیر مسئول: بیژن قاسمی
  سردبیر: رویا احمدی آهنگر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 175 (پاییز 1394)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه دانش و نوآوری کیا
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس علی اکبر سعیدی کیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (دی 1393)
 • فصلنامه اختصاصی صنعت برق
  صاحب امتیاز: رامین خرمی اجیرلو
  سردبیر: رضا شهباززاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (آذر 1397)
 • pISSN: 2322-3723
  فصلنامه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت برق
  صاحب امتیاز: انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
  مدیر مسئول: مهدی عارف خیابانی
  سردبیر: امین شیخ نجدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 23 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال