فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری و حسابرسی

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
حسابدار 1735-0530 پاییز 1398 انجمن حسابداران خبره ایران
حسابدار رسمی پاییز 1398 جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرس 1562-3378 آذر و دی 1398 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
حسابرسان داخلی 1396 انجمن حسابرسان داخلی ایران
حسابرسی فناوری اطلاعات 2383-2452 1396 دکتر سیدمحسن هاشمی
|
  • pISSN: 1735-0530
    ماهنامه
    صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
    مدیر مسئول: دکتر مهدی تقوی
    سردبیر: محسن قاسمی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 330 (پاییز 1398)
  • pISSN: 1562-3378
    دوماهنامه اطلاع رسانی و پژوهشی
    صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
    مدیر مسئول: اکبر سهیلی پور
    سردبیر: دکتر یدالله مکرمی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (آذر و دی 1398)
  • pISSN: 2383-2452
    فصلنامه اطلاعات حسابداری و حسابرسی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سیدمحسن هاشمی
    سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال