فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iran Exports 8885-1016 Sept - Oct 2010 محمدرضا صمیمی تهرانی
Modern Banking 2383-4293 Jan 2016 دکتر سیدمحسن هاشمی
آیینه شاغل زمستان 1380 سازمان بیمه بازنشستگی - وزارت دفاع و پشتیبانی
اخبار مالی خرداد و تیر 1398 جاوید رنجبر فرد شیرازی
افق بیمه دی و بهمن 1397 پژوهشکده بیمه
اقتصاد آسیا 2538-1776 تیر 1398 مهندس حمیدرضا شوشتریان
اقتصاد انرژی 1133-1563 آذر و دی 1397 انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد ایران 1562-3890 تیر 1395 دکتر حیدر پوریان
اقتصاد پنهان بهار 1398 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اقتصاد زنان مهر و آبان 1396 اشرف گرامی زادگان
اقتصاد سیاسی 1387 دفتر پژوهش های فرهنگی
اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه زمستان 1386 و بهار 1387 موسسه غیر انتفاعی مطالعه دین و اقتصاد
اقتصاد شهر بهار 1398 شهرداری تهران
اقتصاد مسکن تابستان 1396
اقتصاد و بیمه مرداد 1398 آناهیتا خلج امیرحسینی
اقتصاد و توسعه اسفند 1386 موسسه اندیشه محققان آزاد
اقتصاد و جامعه تابستان 1396 موسسه مطالعات دین و اقتصاد
اقتصاد و زندگی اردیبهشت و خرداد 1391 بهزاد زرین پور
امکان مهر و آبان 1388 اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران
انرژی خاورمیانه امروز 2423-3609 اسفند 1395 موسسه ارتباط گستران انرژی
|
 • pISSN: 8885-1016
  دوماهنامه اقتصادی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا صمیمی تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (Sept - Oct 2010)
 • pISSN: 2383-4293
  سالنامه بانکداری الکترونیک به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سیدمحسن هاشمی
  سردبیر: دکتر عمید خطیبی بردسیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Jan 2016)
 • فصلنامه فرهنگی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز: سازمان بیمه بازنشستگی - وزارت دفاع و پشتیبانی
  مدیر مسئول: محمد شهریاری
  سردبیر: غلامرضا ارژنگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1380)
 • pISSN: 2538-1776
  ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس حمیدرضا شوشتریان
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 565 (تیر 1398)
 • دوماهنامه
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فرهانیان مقدم، دکتر محمودرضا گلشن پژوه
  سردبیر: دکتر عبدالله هندیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 26 (بهار 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود عبدالله زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (1387)
 • فصلنامه اطلاع رسانی, پژوهشی شهرداری
  صاحب امتیاز: شهرداری تهران
  مدیر مسئول: دکتر قدرت گودرزی
  سردبیر: دکتر زریر نگین تاجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال