فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رشد آموزش جغرافیا بهار 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
مطالعات محیطی هفت حصار 2322-5602 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
|
  • فصلنامه علوم انسانی
    صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
    مدیر مسئول: محمد ناصری
    سردبیر: دکتر سیاوش شایان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 123 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال