فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آب و فاضلاب

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
منابع آب و توسعه 2345-5012 بهار 1395 مهندس سعیده احمدی
مهرآب دی 1393 مهندس خسرو رفیعی
|
  • ماهنامه خبری, مهندسی, آموزشی و پژوهشی به زبان فارسی و انگلیسی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس خسرو رفیعی
    سردبیر: دکتر وحید علوی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (دی 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال