فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه محیط زیست

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آویژه 2142-1735 تابستان 1390 انجمن طبیعت ایران
بازیافت صنعتی شهریور و مهر 1391 احمدعلی ساعت نیا
پیام سبز آذر و دی 1393 انجمن مهندسین فضای سبز ایران (ISLAP)
تحقیقات پیشرفته زیست محیطی آبان 1388 شرکت تحقیقات پیشرفته (سهامی خاص)
جهان سبز 2476-4027 اسفند 1395 انتشارات فنی ایران
دانش طبیعت بهار و تابستان 1395 محمدرضا محمدی
راه سلامت، ایمنی و محیط زیست (رسام) 2251-7332 زمستان 1395 انجمن علمی بهداشت کار ایران
صنوبر بهار 1398 مانیا شفاهی
مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست 2251-7537 زمستان 1393 موسسه پژوهشی پویندگان سبز
موج سبز 1609-0934 بهار و تابستان 1398 دکتر شهرام دادگر
هوزان 2476-3764 2018 دکتر ادریس حسین زاده
|
 • pISSN: 2142-1735
  فصلنامه آموزشی, هنری, علمی, فرهنگی در زمینه محیط زیست
  صاحب امتیاز: انجمن طبیعت ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: اکرم ثابت جو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1390)
 • ماهنامه آموزشی, پژوهشی, تحلیلی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین فضای سبز ایران (ISLAP)
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا طاهری
  سردبیر: مهندس محمدجواد رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 118 (آذر و دی 1393)
 • pISSN: 2476-4027
  ماهنامه محیط زیست و توسعه پایدار
  صاحب امتیاز: انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  سردبیر: مرتضی تفرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (اسفند 1395)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مانیا شفاهی
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-3764
  دوماهنامه تخصصی محیط زیست
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر ادریس حسین زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 4 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال