فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه محیط زیست

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آب و محیط زیست 1028-3056 زمستان 1389 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
آویژه 2142-1735 تابستان 1390 انجمن طبیعت ایران
بازیافت صنعتی شهریور و مهر 1391 احمدعلی ساعت نیا
پیام سبز آذر و دی 1393 انجمن مهندسین فضای سبز ایران (ISLAP)
تحقیقات پیشرفته زیست محیطی آبان 1388 شرکت تحقیقات پیشرفته (سهامی خاص)
جنگل و مرتع 1735-0093 بهار 1398 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
جهان سبز 2476-4027 اسفند 1395 انتشارات فنی ایران
حفاظت شکار و طبیعت 2345-2102 بهار 1397 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
دانستنیهای هوای پاک شهریور 1382 شرکت کنترل کیفیت هوا
دانش طبیعت بهار و تابستان 1395 محمدرضا محمدی
دنیای وحش 1388 شرکت دنیانور گستر
راه سلامت، ایمنی و محیط زیست (رسام) 2251-7332 زمستان 1395 انجمن علمی بهداشت کار ایران
رشد آموزش جغرافیا بهار 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
شکار و طبیعت 2383-0204 مهر و آبان 1397 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
شکار و ماهیگیری پاییز 1398 مهدی هروی
صنوبر بهار 1398 مانیا شفاهی
مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست 2251-7537 زمستان 1393 موسسه پژوهشی پویندگان سبز
مطالعات محیطی هفت حصار 2322-5602 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
منابع آب و توسعه 2345-5012 بهار 1395 مهندس سعیده احمدی
مهرآب دی 1393 مهندس خسرو رفیعی
|
 • pISSN: 1028-3056
  فصلنامه فنی مهندسی, کلیات علوم, فرهنگی, اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
  مدیر مسئول: مدیرعامل و رییس هیات مدیره
  سردبیر: مهندس مجید قنادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (زمستان 1389)
 • pISSN: 2142-1735
  فصلنامه آموزشی, هنری, علمی, فرهنگی در زمینه محیط زیست
  صاحب امتیاز: انجمن طبیعت ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: اکرم ثابت جو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1390)
 • ماهنامه آموزشی, پژوهشی, تحلیلی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین فضای سبز ایران (ISLAP)
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا طاهری
  سردبیر: مهندس محمدجواد رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 118 (آذر و دی 1393)
 • pISSN: 1735-0093
  فصلنامه علمی, اجتماعی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسین رزاقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-4027
  ماهنامه محیط زیست و توسعه پایدار
  صاحب امتیاز: انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  سردبیر: مرتضی تفرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (اسفند 1395)
 • ماهنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: شرکت دنیانور گستر
  مدیر مسئول: علی رنجبر
  سردبیر: معصومه هدایتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (1388)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر سیاوش شایان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 123 (بهار 1398)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مانیا شفاهی
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (بهار 1398)
 • ماهنامه خبری, مهندسی, آموزشی و پژوهشی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس خسرو رفیعی
  سردبیر: دکتر وحید علوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (دی 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال