فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
15 خرداد تابستان 1397 حجت الاسلام دکتر سیدحمید روحانی
آوین 1386 دکتر سیدضیاءالدین هاجری
بررسی های نوین تاریخی بهار و تابستان 1397 دکتر علیمحمد طرفداری
پژوهش های تاریخی بهار تا زمستان1379 ابوالفضل نبئی
تاریخ اندیش بهار 1398 آسیه ایزدیار
تاریخ شفاهی پاییز و زمستان 1396 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
تاریخ معاصر ایران پاییز 1391 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
جهانگردان آذر 1395 سجاد محمدی
دادگر تابستان 1396 سیدابراهیم مروجی
ره آورد گیل خرداد و تیر 1398 هوشنگ عباسی
زمانه 1394 کانون اندیشه جوان
فردوسی 1735-3483 فروردین 1389
فرهنگ اسلامی بهار 1397 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
گزارش میراث بهار و تابستان 1396 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
میراث شهاب 1029-4783 زمستان 1397 دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی
یاد بهار و تابستان 1398 بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
|
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی, ادبیات داستانی
  صاحب امتیاز: دکتر سیدضیاءالدین هاجری
  مدیر مسئول: دکتر فریدون عبدلی فرد
  سردبیر: احمد وکیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (1386)
 • دوفصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
  مدیر مسئول: محمدجواد مرادی نیا
  سردبیر: دکتر غلامرضا عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1396)
 • فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  مدیر مسئول: محمدحسین طارمی
  سردبیر: موسی فقیه حقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (پاییز 1391)
 • فصلنامه تحلیلی , اطلاع رسانی و پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: سیدابراهیم مروجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (تابستان 1396)
 • ماهنامه اندیشه, تاریخ و فرهنگ
  صاحب امتیاز: کانون اندیشه جوان
  مدیر مسئول: علیرضا نادعلی
  سردبیر: مهدی جمالی فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130-131 (1394)
 • pISSN: 1735-3483
  ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, سیاسی, ادبی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمد کرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (فروردین 1389)
 • pISSN: 1029-4783
  فصلنامه کتابشناسی و نسخه شناسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی
  سردبیر: محمود طیار مراغی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 94 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال