فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه میراث فرهنگی

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Gilgamesh Spring 2019 آرش نورآقایی
THE ONE 2016 امیر زجاج روشنی
ماهنامه آریانا گردشگر دی 1389 شرکت آریانا گردشگر پاسارگاد
ماهنامه بین المللی آوین 1386 دکتر سید ضیاءالدین هاجری
ماهنامه ایپیک یولو دی 1397 موسسه مطبوعاتی پیمان
نشریه باستان شناسی منظر دریایی مرداد 1396 رامین ادیبی
دو ماهنامه تشریفات زمستان 1397 شرکت هتل بین المللی قصر طلایی مشهد
دو ماهنامه جاده ابریشم نوروز 1390 محمدعلی خداشناس
ماهنامه جاده های سبز اسفند 1398 موسسه همراهان جاده های سبز
مجله دادگر تابستان 1396 سید ابراهیم مروجی
ماهنامه سفر 1735-0638 بهمن 1398 همایون ذرقانی
فصلنامه طبیعت گردی اسفند 1390 نادر برزگر
دو ماهنامه طبیعت گردی و گردشگری مرداد و شهریور 1396 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
نشریه گشت و گذار 2322-1135 نوروز 1397 رز فتحی
فصلنامه گیلگمش بهار 1398 آرش نورآقایی
نشریه مسافران زمستان 1396 مهندس سیاوش مسیحا
فصلنامه هفت جاده شهریور 1396 آرشین بختیاری
ماهنامه همشهری سرزمین من تیر 1399 موسسه همشهری
|
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی, گردشگری به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرش نورآقایی
  سردبیر: سارا اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (Spring 2019)
 • ماهنامه اجتماعی, علمی و هنری به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیر زجاج روشنی
  سردبیر: حسین زجاج روشنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (2016)
 • ماهنامه گردشگری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت آریانا گردشگر پاسارگاد
  مدیر مسئول: سید علیرضا کاظمی دولابی
  سردبیر: محسن قانع بصیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (دی 1389)
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی, ادبیات داستانی
  صاحب امتیاز: دکتر سید ضیاءالدین هاجری
  مدیر مسئول: دکتر فریدون عبدلی فرد
  سردبیر: احمد وکیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (1386)
 • ماهنامه فرهنگ, توریسم و اقتصاد بین الملل به زبان فارسی - ترکی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیمان
  مدیر مسئول: دکتر سید وحید پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (دی 1397)
 • دوماهنامه هتلداری و گردشگری
  صاحب امتیاز: شرکت هتل بین المللی قصر طلایی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر افسانه سزاوار بندی
  سردبیر: دکتر فرید جواهرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2322-1135
  سالنامه نشریه بین المللی و تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رز فتحی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (نوروز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال