فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فرهنگ و اقوام

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه فرهنگ عمومی دی 1391 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
فصلنامه فرهنگ مردم بهار و تابستان 1393 سید احمد وکیلیان
فصلنامه فرهنگ یزد 1735-9988 پاییز 1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
|
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
  مدیر مسئول: مهندس منصور واعظی
  سردبیر: دکتر شهریار زرشناس
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 17 (دی 1391)
 • pISSN: 1735-9988
  فصلنامه فرهنگی، اجتماعی
  صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
  مدیر مسئول: دکتر مجید جوادیان زاده
  سردبیر: دکتر سید علیرضا افشانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال