فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه پیوند 1024-0993 اسفند 1398 وزارت آموزش و پرورش
فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
|
 • pISSN: 1024-0993
  ماهنامه آموزشی - تربیتی, برای اولیا و مربیان
  صاحب امتیاز: وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: نورعلی عباسپور
  سردبیر: کیومرث جهانگردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 472 (اسفند 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال