فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بهزیستی

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پیک توانا 2008-7101 اردیبهشت 1398 کانون معلولین توانا
تامین اجتماعی 0781-1563 بهار 1398 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
همیار زمستان 1397 اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کنان دولت (اسکاد)
|
  • فصلنامه اقتصادی
    صاحب امتیاز: اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کنان دولت (اسکاد)
    مدیر مسئول: محمد اسلامی نسب
    سردبیر: محمدحسین مستعانی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال