فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پژوهش

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آیین پژوهش 2423-6551 بهار و تابستان 1394 دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
تیزهوشان تابستان 1393 دکتر مهدی شاگردی
رشد آموزش شیمی بهار 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش علوم اجتماعی بهار 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش قرآن تابستان 1394 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد جوانه تابستان 1397 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد مدرسه فردا فروردین 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رهنامه پژوهش بهار و تابستان 1395 معاونت پژوهش حوزه های علمیه
|
 • فصلنامه علمی,پژوهشی و فرهنگی,کودک و نوجوان
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مهدی شاگردی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان 1393)
 • فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: نعمت الله ارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 125 (بهار 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر سیدمحسن میرباقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (تابستان 1394)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: فریبا کیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (تابستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال