فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آموزش متوسطه

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
استعدادهای درخشان 8460-1680 دی - اسفند 1387 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
راه المپیاد پانزدهم دی 1386 مهندس عباس ذوقی پور
رشد آموزش جغرافیا پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش زیست شناسی پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش فیزیک پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش متوسطه اردیبهشت 1393 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد برهان ریاضی (برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم) 1735-4951 پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
فرآیند 2008-0344 بهار 1393 انجمن معلمان فیزیک اصفهان
|
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر سیاوش شایان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 124 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر منیژه رهبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 124 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-0344
  فصلنامه فیزیک
  صاحب امتیاز: انجمن معلمان فیزیک اصفهان
  مدیر مسئول: عباس دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال