فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تکنولوژی آموزشی

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رشد تکنولوژی آموزشی اردیبهشت 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد مدیریت مدرسه فروردین 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
|
  • فصلنامه علوم انسانی
    صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
    مدیر مسئول: محمد ناصری
    سردبیر: دکتر حیدر تورانی
    آخرین شماره ثبت شده: شماره 1 (فروردین 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال