فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آموزش و پژوهش

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آموزه زمستان 1384 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
آیین پژوهش 2423-6551 بهار و تابستان 1394 دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
استعدادهای درخشان 8460-1680 دی - اسفند 1387 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
تیزهوشان تابستان 1393 دکتر مهدی شاگردی
راه المپیاد پانزدهم دی 1386 مهندس عباس ذوقی پور
رشد آموزش ابتدایی بهمن 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش پیش دبستانی پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش تاریخ پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش جغرافیا پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش ریاضی پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش زیست شناسی پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش شیمی زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش علوم اجتماعی پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش فیزیک پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش قرآن تابستان 1394 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد آموزش متوسطه اردیبهشت 1393 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد برهان ریاضی (برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم) 1735-4951 پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد تکنولوژی آموزشی بهمن 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد جوانه پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
|
 • فصلنامه آموزشی, پژوهشی, تربیتی
  صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
  مدیر مسئول: غلامرضا جنتیان
  سردبیر: سیدمهدی آل صاحب فصول
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1384)
 • فصلنامه علمی,پژوهشی و فرهنگی,کودک و نوجوان
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مهدی شاگردی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان 1393)
 • ماهنامه علوم تربیتی (ویژه آموزگاران ابتدایی و کارشناسان آموزشی)
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فیاضی
  سردبیر: اصغر ندیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و سوم شماره 13 (بهمن 1398)
 • فصلنامه آموزشی, تحلیلی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر فرخنده مفیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: مسعود جوادیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر سیاوش شایان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 124 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر زهرا گویا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 133 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: نعمت الله ارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (زمستان 1398)
 • فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر منیژه رهبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 124 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر سیدمحسن میرباقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (تابستان 1394)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: فریبا کیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال