فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی شیمی

۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فرآیند بهار 1396 دانشگاه صنعتی شریف
|
  • فصلنامه علمی, تخصصی, مهندسی شیمی
    صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
    مدیر مسئول: دکتر داوود رشتچیان
    سردبیر: محمدرضا تدینی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال