فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه شهرسازی و معماری

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
۲A مجله معماری و هنر 1735-5192 Autumn 2018 احمد زهادی
پنجره پاییز 1396 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
پیام مهندس 2008-8632 فروردین و اردیبهشت 1397 محمد پرورنده فریمانی
تفکر معماری 5656-1735 دی 1398 موسسه مطالعات پارسیان
جلوه نقش بهار 1390 سیدفرهاد آیت اللهی
حفاظت و ساختمان 2008-207x مهر 1397 فرشید نوروزخانی
دانش نما 1028-9747 مهر - آذر 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
راه و ساختمان 1728-6166 بهمن 1397 موسسه عمران توسعه افق فرتاک
ساخت و ساز 1726-5509 اردیبهشت 1397 گروه توسعه بین الملل ساخت و ساز
شارستان تابستان و پاییز 1395 مینو اسماعیل زاده
طراح 2008-9538 Winter 2018 سروش بخت مینو
گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 1735-0549 تابستان 1398 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
گسترش ساختمان مهر و آبان 1394 امیر روشن بخش قنبری
معمار 1684-7490 آذر و دی 1397 موسسه معمار نشر
معماری ایران بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1393 محمدرضا جودت
معماری داخلی 1682-6787 1392 عباس اعتمادزاده
معماری و شهرسازی بهار و تابستان 1391 رضایی راد
معماری و فرهنگ 1682-7953 بهار 1397 دفتر پژوهش های فرهنگی
نیارش بهار 1394 موسسه آموزش عالی نبی اکرم ص تبریز
کوچه باغ هنر و اندیشه زمستان 1398 مریم بداقی
|
 • فصلنامه علمی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
  مدیر مسئول: سیدمحمدعلی سبحانی
  سردبیر: امین مقومی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (پاییز 1396)
 • pISSN: 5656-1735
  دوماهنامه هنر و دانش معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (دی 1398)
 • pISSN: 1028-9747
  ماهنامه فنی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
  مدیر مسئول: مهندس عبدالله کوپایی
  سردبیر: دکتر عباس صنیع زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 277-279 (مهر - آذر 1397)
 • pISSN: 1728-6166
  ماهنامه مدیریت پروژه, عمران, معماری و شهرسازی
  صاحب امتیاز: موسسه عمران توسعه افق فرتاک
  مدیر مسئول: پوریا مهدوی
  سردبیر: محمدرضا رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 145 (بهمن 1397)
 • pISSN: 2008-9538
  فصلنامه تخصصی معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: سروش بخت مینو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (Winter 2018)
 • pISSN: 1682-6787
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: عباس اعتمادزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (1392)
 • pISSN: 1682-7953
  فصلنامه معماری و شهرسازی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول: حسین شهرابی
  سردبیر: دکتر فرهاد احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1397)
 • فصلنامه آموزشی, اطلاع رسانی, تحلیلی , پژوهشی, معماری و عمران به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی نبی اکرم ص تبریز
  مدیر مسئول: شیوا ولایتی
  سردبیر: دکتر سیدباقر حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال