فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی مهندسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
۲A مجله معماری و هنر 1735-5192 Autumn 2018 احمد زهادی
امنیت الکترونیک زمستان 1397 دکتر محمد قلم چی
امواج برتر 1735-4455 مهر 1398 مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
انجمن بتن ایران 1735-1987 بهار 1398 انجمن بتن ایران
بهبود تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
پادیر شهریور 1394 مهندس رضا سرهادی
پنجره پاییز 1396 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
پیام بهار 1393 دانشگاه تبریز
پیام مهندس 2008-8632 فروردین و اردیبهشت 1397 محمد پرورنده فریمانی
ترانسفورماتور زمستان 1397 مهندس آرش آقائی فر
تفکر معماری 5656-1735 مهر 1398 موسسه مطالعات پارسیان
جلوه نقش بهار 1390 سیدفرهاد آیت اللهی
جنگ الکترونیک پاییز 1388 نهاجا
حفاظت و ساختمان 2008-207x مهر 1397 فرشید نوروزخانی
خانه عمران پاییز و زمستان 1390 مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف
دانش نما 1028-9747 مهر - آذر 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
دنیای پردازش آبان 1398 علی غفاری مرندی
دیدگاه مهندسین صنایع 1735-9015 تابستان 1390 مهندس ساحره الفت پور
راه و ساختمان 1728-6166 بهمن 1397 موسسه عمران توسعه افق فرتاک
روش 1021-7630 تیر 1394 مهندس علی اکبر سعیدی کیا
|
 • pISSN: 1735-4455
  ماهنامه مهندسی برق
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 95 (مهر 1398)
 • فصلنامه علمی, فنی, تحلیلی, خبری
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بیجاری
  سردبیر: حدیثه محمودیه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33-34 (تابستان 1398)
 • ماهنامه تخصصی, فنی و مهندسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس رضا سرهادی
  سردبیر: مهندس مریم محمدی نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (شهریور 1394)
 • فصلنامه علمی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
  مدیر مسئول: سیدمحمدعلی سبحانی
  سردبیر: امین مقومی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (پاییز 1396)
 • فصلنامه علمی و فنی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: کاظم روفه گری نژاد
  سردبیر: عبدالمجید سجادی نایینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1393)
 • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت برق
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس آرش آقائی فر
  سردبیر: مهندس حرمت الله فیروزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (زمستان 1397)
 • pISSN: 5656-1735
  دوماهنامه هنر و دانش معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (مهر 1398)
 • pISSN: 1028-9747
  ماهنامه فنی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
  مدیر مسئول: مهندس عبدالله کوپایی
  سردبیر: دکتر عباس صنیع زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 277-279 (مهر - آذر 1397)
 • pISSN: 1728-6166
  ماهنامه مدیریت پروژه, عمران, معماری و شهرسازی
  صاحب امتیاز: موسسه عمران توسعه افق فرتاک
  مدیر مسئول: پوریا مهدوی
  سردبیر: محمدرضا رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 145 (بهمن 1397)
 • pISSN: 1021-7630
  ماهنامه مهندسی صنایع
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مهندس علی اکبر سعیدی کیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 142 (تیر 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال