فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم ترویج

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Agricultural Management and Development 2159-5852 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 1735-6652 بهار 1398 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تعاون و کشاورزی 2008-5370 پاییز 1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 2538-3426 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
روستا و توسعه 1563-3322 تابستان 1398 موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
علوم ترویج و آموزش کشاورزی بهار و تابستان 1398 انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
|
 • pISSN: 2159-5852 eISSN: 2159-5860
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق اللهیاری
  سردبیر: دکتر محمد چیذری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 1735-6652
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر سیدجلال الدین بصام، دکتر علی اکبر مویدی
  سردبیر: دکتر ایرج ملک محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1398)
 • pISSN: 1563-3322 eISSN: 2645-6486
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر علی کیانی راد
  سردبیر: دکتر بهاءالدین نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال