فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع چوب و کاغذ

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 1735-0913 تابستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
صنایع چوب و کاغذ ایران 2008-9066 تابستان 1398 انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
|
 • pISSN: 2008-9066 eISSN: 2423-3242
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
  مدیر مسئول: دکتر امین آرین، دکتر کامبیز راشدی
  سردبیر: دکتر علی عبدالخانی، دکتر مهدی جنوبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال