فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی آب

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Winter and Spring 2019 دانشگاه رازی کرمانشاه
آب و فاضلاب 1024-5936 مهر و آبان 1398 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 تابستان 1398 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
علوم و مهندسی آب و فاضلاب 2588-3941 بهار 1398 انجمن آب و فاضلاب ایران
|
 • pISSN: 1024-5936 eISSN: 2383-0905
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
  مدیر مسئول: مهندس عباس پیراینده
  سردبیر: دکتر احمد ابریشم چی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 122 (مهر و آبان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال