فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Renewable Energy Research 2251-9408 2012
Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Summer 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان
Industrial and Systems Engineering 1735-8272 Spring 2019 انجمن مهندسی صنایع ایران
Industrial Engineering & Production Research 2008-4889 Sep 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Industrial Engineering and Management Studies 2476-308X Summer-Autumn 2019 مرکز مطالعات مدیریت ایران
Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Summer-Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Quality Engineering and Production Optimization 2423-3781 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
Supply and Operations Management 2383-1359 Spring 2019 دانشگاه خوارزمی
ایده های نو در علوم و فناوری 2476-6496 بهار 1396 شرکت علم محوران آسمان
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع بهار 1398 گلناز سادات صباغیان
پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 2345-2269 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 2538-5097 بهار 1398 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
توسعه تکنولوژی صنعتی 2676-5403 تابستان 1398 پژوهشکده توسعه تکنولوژی
صنایع 1560-5221 تابستان 1392 دانشگاه صنعتی شریف
علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 تابستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مهندسی تصمیم تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مهندسی صنایع 2423-6896 پاییز 1397 دانشگاه تهران
مهندسی صنایع و مدیریت شریف 1028-7167 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
|
 • pISSN: 2383-1359 eISSN: 2383-2525
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی سبحان اللهی
  سردبیر: دکتر ابوالفضل میرزازاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2676-5403 eISSN: 2676-5411
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده توسعه تکنولوژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا آخوندی
  سردبیر: دکتر محمدصادق حاجی تاروردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1560-5221
  فصلنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر رسول حجی
  سردبیر: هما عاطف یکتا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (تابستان 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال