فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Renewable Energy Research 2251-9408 2012
Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Autumn 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان
Industrial and Systems Engineering 1735-8272 Summer 2019 انجمن مهندسی صنایع ایران
Industrial Engineering & Production Research 2008-4889 Jan 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Industrial Engineering and Management Studies 2476-308X Summer-Autumn 2019 مرکز مطالعات مدیریت ایران
Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Summer-Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Quality Engineering and Production Optimization 2423-3781 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
Research in Industrial Engineering 1925-7805 Summer 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Supply and Operations Management 2383-1359 Summer 2019 دانشگاه خوارزمی
ایده های نو در علوم و فناوری 2476-6496 بهار 1396 شرکت علم محوران آسمان
بهبود تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع تابستان 1398 گلناز سادات صباغیان
پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 2345-2269 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 2538-5097 پاییز 1398 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
توسعه تکنولوژی صنعتی 2676-5403 پاییز 1398 پژوهشکده توسعه تکنولوژی
زنگ زمستان 1397 انجمن خوردگی ایران
صنایع 1560-5221 تابستان 1392 دانشگاه صنعتی شریف
علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علوم و فنون ایمنی ایران 2423-4338 بهار 1395 انجمن علوم و فنون ایمنی ایران
|
 • pISSN: 2383-1359 eISSN: 2383-2525
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی سبحان اللهی
  سردبیر: دکتر ابوالفضل میرزازاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • فصلنامه علمی, فنی, تحلیلی, خبری
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بیجاری
  سردبیر: حدیثه محمودیه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33-34 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2676-5403 eISSN: 2676-5411
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده توسعه تکنولوژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا آخوندی
  سردبیر: دکتر محمدصادق حاجی تاروردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علمی, آموزشی و ترویجی انجمن خوردگی ایران
  صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
  سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 75 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1560-5221
  فصلنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر رسول حجی
  سردبیر: هما عاطف یکتا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (تابستان 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال