فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه میان رشته ای

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Human, Health and halal Metrics winter-spring 2020 مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
Journal of Neurodevelopmental Cognition 2645-565X 2019 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
|
 • دوفصلنامه علوم پایه - مطالعات میان رشته ای
  صاحب امتیاز: مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر بهروز جنت
  سردبیر: دکتر نفیسه صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (winter-spring 2020)
 • eISSN: 2645-565X
  دوفصلنامه علوم پایه - مطالعات میان رشته ای
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا پوراعتماد
  سردبیر: دکتر مجید عشقی گرجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال