فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زمین شناسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Earth Sciences 2008-8779 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Engineering Geology 6837-2228 تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
Geopersia 2228-7817 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
اکتشاف و تولید نفت و گاز 2538-1652 پاییز 1398 شرکت ملی نفت ایران
بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 تابستان 1398 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
پترولوژی 2228-5210 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های دانش زمین 2008-8299 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی 2476-5007 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
دیرینه شناسی 2345-2153 بهار و تابستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
رخساره های رسوبی 2008-787X پاییز و زمستان 1396 دانشگاه فردوسی مشهد
رسوب شناسی کاربردی 2322-147X بهار و تابستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
زمین شناسی ایران 1735-7128 تابستان 1398 جهاد دانشگاهی
زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 بهار و تابستان 1397 انجمن زمین شناسی نفت ایران
زمین شناسی کاربردی پیشرفته 2251-7057 بهار 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
ژئوفیزیک ایران 2008-0336 بهار 1398 انجمن ژئوفیزیک ایران
علوم زمین 1023-7429 تابستان 1398 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست 2008-4250 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
کواترنری ایران 2423-7108 پاییز 1397 انجمن کواترنری ایران
|
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 6837-2228
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی - ‏فارسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا
  سردبیر: دکتر علی قنبری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر کنعانیان
  سردبیر: دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2538-1652 eISSN: 2538-1652
  ماهنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: شرکت ملی نفت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد ناصری، دکتر حجت ربیعی
  سردبیر: دکتر سیدعلی معلمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 167 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2228-5210 eISSN: 2322-2182
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر قدرت ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-8299 eISSN: 2588-5898
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر جواد اطاعت
  سردبیر: دکتر محمدحسین آدابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1023-7429 eISSN: 2645-4963
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: دکتر راضیه لک
  سردبیر: دکتر منوچهر قرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 112 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2423-7108
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کواترنری ایران
  مدیر مسئول: فریبرز قریب
  سردبیر: دکتر قاسم عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال