فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
science and Technology (A: siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Summer 2019 دانشگاه تهران
علوم دانشگاه خوارزمی 1686-8222 پاییز 1393 دانشگاه خوارزمی
نشاء علم 8003-539x دی 1397 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
|
 • pISSN: 8003-539x
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
  مدیر مسئول: عباسعلی زالی
  سردبیر: پروفسور علی اکبر موسوی موحدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (دی 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال