فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مالی

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
بورس اوراق بهادار 5431-2228 تابستان 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار
تحقیقات مالی 1024-8153 پاییز 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات مالی اسلامی 2251-8290 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
تحلیل مالی 2588-6193 زمستان 1397 دکتر رضا داغانی
چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری 2645-4637 تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
دانش سرمایه گذاری 2322-5777 پاییز 1398 انجمن مهندسی مالی ایران
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2251-6859 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
راهبرد مدیریت مالی 2345-3214 پاییز 1398 دانشگاه الزهرا
مدیریت دارایی و تامین مالی 2383-1170 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
مطالعات مالی و بانکداری اسلامی 3569-2588 پاییز 1397 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2251-9165 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
|
 • pISSN: 1024-8153
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر رضا راعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2322-5777
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی مالی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر میرفیض فلاح شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2251-9165 eISSN: 2383-2983
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر وحیدرضا میرابی
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال