فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تربیت بدنی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 Jun 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Sport Sciences for Health 2538-2233 Apr 2019
آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
المپیک 1025-4277 پاییز 1392 کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
بیومکانیک ورزشی 2476-4906 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
پژوهش در توانبخشی ورزشی 2383-1464 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش در طب ورزشی و فناوری 2252-0708 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
پژوهش در علوم ورزشی 1735-7314 بهار 1389 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 2252-0716 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
پژوهش در ورزش تربیتی 2538-2721 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 2345-6523 بهار 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 1735-5354 بهار 1398 جهاد دانشگاهی
پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 2345-4628 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 2345-5551 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 2008-5389 بهار و تابستان 1398 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 5397-2008 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مازندران
تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز 5909-2538 زمستان 1398 محمدخالد دودمان
حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 2008-9333 بهار 1398 دانشگاه تهران
رفتار حرکتی 2538-273X تابستان 1398 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
|
 • eISSN: 2588-6614
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر غلامعلی کارگر
  سردبیر: دکتر بختیار ترتیبیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Jun 2019)
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سیدنصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 2538-273X eISSN: 2538-5593
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  مدیر مسئول: دکتر رضا قراخانلو، دکتر علی شریف نژاد
  سردبیر: دکتر مهدی نمازی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال