فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اخلاق

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اخلاق 2251-7898 بهار 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
اخلاق وحیانی 2383-3025 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
معرفت اخلاقی 2008-7160 بهار و تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
 • pISSN: 2251-7898
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  سردبیر: دکتر حبیب رضا ارزانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-7160
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمود فتحعلی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال