فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Research in English Language Pedagogy 2538-4244 Summer and Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آفاق علوم انسانی 2538-4278 مرداد 1398 دکتر سیدامیر موسوی
آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
آموزه های فقه مدنی 2251-936X بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
اندیشه های حقوق عمومی 2251-7707 پاییز و زمستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 بهار 1398 دانشگاه قم
پژوهش حقوق خصوصی 2345-3583 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهش نامه میان رشته ای فقهی 2588-4514 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
پژوهش های حقوقی قانون یار 2538-3701 تابستان 1398 دکتر بهنام اسدی
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 2645-5013 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
پژوهش های فقهی 2008-8388 تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهشنامه اندیشه های حقوقی زمستان 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان 2645-5765 آبان 1397 حمید صمدی فرد
پژوهشنامه حقوق اسلامی 2251-9858 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشنامه حقوق کیفری 2322-2328 بهار و تابستان 1398 دانشگاه گیلان
تا اجتهاد بهار و تابستان 1396 دکتر سیدعلی شبیری زنجانی
|
 • pISSN: 9351-2251
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام محمدباقر فرزانه، حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
  سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2345-3583 eISSN: 2476-6232
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر محمدرضا پاسبان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-6116 eISSN: 2476-6216
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر منصور جباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-3575 eISSN: 2476-6224
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
  سردبیر: دکتر حسین غلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1398)
 • دوفصلنامه علمی-پژوهشی حوزوی
  صاحب امتیاز: دکتر سیدعلی شبیری زنجانی
  مدیر مسئول: سیدعلی شبیری
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال