فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادیان و عرفان

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Religious Inquiries 2322-4894 Winter and Spring 2019 دانشگاه ادیان و مذاهب
ادیان و عرفان 2228-5563 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
انوار معرفت 2251-8398 بهار و تابستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
پژوهش های ادیانی 2345-3230 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهشنامه ادیان 2008-0476 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهشنامه عرفان بهار و تابستان 1398 انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
تحقیقات اسلامی 7402-1023 تابستان 1387 مهندس سیدمصطفی میرسلیم
شیعه شناسی 1735-4722 تابستان 1397 موسسه شیعه شناسی
عرفان اسلامی 2008-0514 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
عصر آدینه بهار 1397 سیدمسعود پورسیدآقایی
عقل و دین 2588-381X پاییز و زمستان 1397 آیت الله دکتر احمد بهشتی
مذاهب اسلامی 2423-4044 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
مشرق موعود 2423-7663 تابستان 1398 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2252-0678 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مذاهب اسلامی
مطالعات رسانه و امت پاییز و زمستان 1394 دانشگاه مذاهب اسلامی
مطالعات عرفانی 2008-6555 بهار و تابستان 1397 دانشگاه کاشان
معارف منطقی بهار و تابستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معرفت ادیان 2008-8116 تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
میقات حج 2538-1741 تابستان 1398 حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
نقد و نظر 1026-8952 بهار 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
|
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (Winter and Spring 2019)
 • pISSN: 2345-3230
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر سیدحسن اسلامی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-4722
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر قربان علمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (تابستان 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سیدمسعود پورسیدآقایی
  سردبیر: دکتر سیدرضی موسوی گیلانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (بهار 1397)
 • pISSN: 2588-381X eISSN: 2588-431X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: آیت الله دکتر احمد بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایزدی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2423-4044 eISSN: 2538-1547
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2538-1741
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی قاضی عسکر
  سردبیر: دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 108 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1026-8952
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی نیا
  سردبیر: حجت الاسلام محمدعلی مبینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 93، بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال