فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فلسفه و کلام

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های نوین کلامی 2676-4466 پاییز و زمستان 1396 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
فصلنامه آینه معرفت 2251-8010 بهار 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 2010-2011 تابستان 1399 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
نشریه اشارات پاییز و زمستان 1394 دانشگاه خوارزمی
مجله الهیات تطبیقی 2008-9651 بهار و تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه اندیشه دینی 2251-6123 تابستان 1399 دانشگاه شیراز
فصلنامه اندیشه نوین دینی 2008-9481 تابستان 1399 دانشگاه معارف اسلامی
دو فصلنامه انسان پژوهی دینی 6024-2251 بهار و تابستان 1399 مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
پژوهش نامه اخلاق 2228-7264 بهار 1399 دانشگاه معارف اسلامی
مجله پژوهش های اخلاقی 2383-3279 بهار 1399 انجمن معارف اسلامی ایران
مجله پژوهش های اعتقادی کلامی 1735-9899 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجله پژوهش های علم و دین بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه پژوهش های فلسفی 2251-7960 تابستان 1399 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی 1735-9791 تابستان 1399 دانشگاه قم
نشریه پژوهش های هستی شناختی 2345-3761 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پژوهشنامه امامیه 2476-6712 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی 1735-0360 پاییز و زمستان 1396 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 2228-6578 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق
پژوهشنامه کلام پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • pISSN: 2228-7264
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  سردبیر: دکتر احد فرامرزقراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال