فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فلسفه و کلام

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آینه معرفت 2251-8010 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
اخلاق در علوم و فناوری 2010-2011 زمستان 1398 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
اشارات پاییز و زمستان 1394 دانشگاه خوارزمی
الهیات تطبیقی 2008-9651 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
اندیشه دینی 2251-6123 زمستان 1398 دانشگاه شیراز
اندیشه نوین دینی 2008-9481 زمستان 1398 دانشگاه معارف اسلامی
انسان پژوهی دینی 6024-2251 بهار و تابستان 1398 مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
پژوهش نامه اخلاق 2228-7264 بهار 1398 دانشگاه معارف اسلامی
پژوهش های اخلاقی 2383-3279 زمستان 1398 انجمن معارف اسلامی ایران
پژوهش های اعتقادی کلامی 1735-9899 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
پژوهش های علم و دین بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش های فلسفی 2251-7960 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های فلسفی - کلامی 1735-9791 پاییز 1398 دانشگاه قم
پژوهش های هستی شناختی 2345-3761 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پژوهشنامه امامیه 2476-6712 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی 1735-0360 پاییز و زمستان 1396 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 2228-6578 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشنامه کلام بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهشهای معرفت شناختی 2423-4982 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
|
 • pISSN: 2251-8010
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حسن سعیدی
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیخ
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2251-6123
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
  مدیر مسئول: دانشگاه شیراز
  سردبیر: دکتر عبدالعلی شکر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-9481
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر روح الله شاکری
  سردبیر: آیت الله دکتر احمد بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2228-7264
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر روح الله شاکری
  سردبیر: دکتر احد فرامرزقراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (بهار 1398)
 • pISSN: 2383-3279 eISSN: 2383-3279
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن معارف اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا حاجی ابراهیم
  سردبیر: دکتر محمود قیوم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-9899
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر محمود قیوم زاده
  سردبیر: دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-7960 eISSN: 2423-4419
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: حسن فتحی
  سردبیر: دکتر محمد اصغری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال