فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم قرآن و حدیث

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Horizons of Thought Spring & Summer 2016 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Islamic Political Thoughts 2588-7459 Winter-Spring 2019 دانشگاه امام صادق (ع)
Message of Thaqalayn 2045-1040 Summer 2017
Pure Life تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
Safinah al-nejat 2018 سازمان فرهنگی نبا
آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 بهار و تابستان 1397 دانشگاه ایلام
آموزه های حدیثی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های قرآنی 2251-9378 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آیین حکمت تابستان 1398 دانشگاه باقرالعلوم
احسن الحدیث بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
اخلاق پژوهی 2476-3640 پاییز 1396 پژوهشگاه قرآن و حدیث
اسلام و مطالعات اجتماعی 2345-5586 بهار 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
امامت پژوهی ?2588-6533 پاییز و زمستان 1397 بنیاد فرهنگی امامت
انتظار موعود 2476-3942 پاییز 1397 مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
اندیشه علامه طباطبایی 2476-5813 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
پرتو وحی 2476-3284 بهار و تابستان 1397 دانشگاه مفید قم
پژوهش دینی 1735-2770 بهار و تابستان 1398 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
پژوهش علوم انسانی 2008-1162 بهار و تابستان 1394 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابوالحسن حقانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیداحمد رهنمایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Spring & Summer 2016)
 • pISSN: 2588-7459 eISSN: 2588-7440
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
  مدیر مسئول: دکتر جلال درخشه
  سردبیر: دکتر ابوذر گوهری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (Winter-Spring 2019)
 • فصلنامه مطالعات اسلامی به زبان فارسی - عربی - فرانسه
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محسن قنبری آلانق
  سردبیر: عابدین سیاحت اسفندیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (تابستان 1398)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان فرهنگی نبا
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر حسن طارمی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (2018)
 • pISSN: 1735-0379
  فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: علی الله اکبری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (تابستان و پاییز 1396)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (تابستان 1398)
 • pISSN: ?2588-6533 eISSN: 2588-7246
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی امامت
  مدیر مسئول: سیدعلی حسینی میلانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2476-3942
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام محسن قرائتی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1735-2770
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
  مدیر مسئول: دکتر عباس همامی
  سردبیر: دکتر مجید معارف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال