فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Affairs 1016-6130 summer2009 وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
Iranian Review of Foreign Affairs 2008-8221 Summer - Fall 2016 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
Political Science 2228-6217 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
آینده پژوهی ایران 2423-6365 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی
امنیت ملی 3329-2538 بهار 1398 دانشگاه عالی دفاع ملی
اندیشه سیاسی در اسلام 2423-7973 زمستان 1397 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
ایراس پاییز و زمستان 1391 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
بررسی های حقوق بین الملل بهار 1391 دانشگاه پیام نور
پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 بهار و تابستان 1398 جهاد دانشگاهی
پژوهش ملل 2476-5570 تیر 1398 سحر کریمی
پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 2322-3472 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های انقلاب اسلامی 322-2573 بهار 1398 دانشگاه معارف اسلامی
پژوهش های حفاظتی - امنیتی تابستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی تابستان 1397 دکتر سیدمحمدرضا موسوی
پژوهش های راهبردی سیاست 2345-6140 زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های روابط بین الملل 2251-8444 بهار 1398 انجمن ایرانی روابط بین الملل
پژوهش های سیاست اسلامی 2345-5705 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
پژوهش های منطقه ای زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • pISSN: 1016-6130
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
  سردبیر: مصطفی دولتیار
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 2 (summer2009)
 • pISSN: 2008-8221
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر ولایتی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer - Fall 2016)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (بهار 1397)
 • pISSN: 3329-2538
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه عالی دفاع ملی
  مدیر مسئول: دکتر حسین سلیمی
  سردبیر: دکتر بهرام بیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 31 (بهار 1398)
 • pISSN: 2423-7973 eISSN: 2588-4999
  فصلنامه سیاسی (اجتماعی)
  صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر منصور انصاری
  سردبیر: دکتر یحیی فوزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (زمستان 1397)
 • دوفصلنامه ویژه مطالعات ایران و منطقه اوراسیا
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: سیده مطهره حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 8 (پاییز و زمستان 1391)
 • pISSN: 2476-5570 eISSN: 6461-2476
  ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سحر کریمی
  سردبیر: اژدر پیری سارمانلو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (تیر 1398)
 • pISSN: 322-2573
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
  سردبیر: دکتر محمدرضا مجیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال